Gwneud y Cysylltiad - Lles Actif a Chwaraeon mewn Addysg Bellach

12.06.15 MH College Sports Cardiff 42.JPG

Cafodd pandemig Covid-19 effaith enfawr ar iechyd a lles y genedl yn ogystal â'r ymyrraeth â'r system addysg.

Rydym yn falch o'ch gwahodd i weminar lle byddwn yn trafod yr effaith ar chwaraeon a lles mewn colegau addysg bellach ledled Cymru a sut mae'r cysylltiad rhwng gweithgareddau a lles yn cael ei ddatblygu fel ateb.

Yn ymuno â ni ar gyfer y weminar bydd y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden AS, a chynrychiolwyr dysgwyr addysg bellach.

Bydd Rheolwr Prosiect Chwaraeon a Lles ColegauCymru, Rob Baynham, hefyd yn ymuno â ni i rannu canfyddiadau dau adroddiad ymchwil a gomisiynwyd yn ddiweddar: Gwerth Lles Actif i ddysgwyr mewn Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru; a Mewnwelediad lles, dysgwyr chwaraeon addysg bellach ac adferiad o COVID-19 - cefnogi dyfodol Chwaraeon Cymru.

Manylion y Digwyddiad

Dyddiad: 21 Hydref 2021
Amser: 11.00yn - 12.00yp
Lleoliad: Ar-lein (Zoom)

Gobeithio y byddwch chi'n gallu ymuno ac edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Cofrestrwch eich LLE AM DDIM

 

Adnoddau

Gwneud y Cysylltiad - Lles Actif a Chwaraeon mewn Addysg Bellach - Cyflwyniad

Gwerth Lles Actif mewn sefydliadau addysg bellach yng Nghymru 
BlwBo, Mehefin 2021

Craffu ar les, dysgwyr chwaraeon AB ac adferiad COVID-19 – cefnogi dyfodol Chwareon Cymru
BlwBo, Mefefin 2021

Date and Time
Add to Calendar

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.