Digwyddiad Ford Gron Symudedd SMaRT

Wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd, mae ansicrwydd o hyd ynghylch cyfranogiad y DU yn Rhaglen Erasmus+ yn y dyfodol. Mae rhyngwladoli yn parhau i fod yn hynod bwysig ar gyfer datblygu pobl ifanc a hefyd ar gyfer cystadleurwydd busnes.
 
Mewn partneriaeth â phrosiect Arbenigwyr ECVET, sy’n cael ei chydlynu gan Asiantaeth Cenedlaethol Erasmus+, mae ColegauCymru’n falch o'ch gwahodd i ddigwyddiad bord gron a fydd yn edrych ar sut i drefnu profiadau ystyrlon dramor i ddysgwyr a staff yn y dirwedd hon sy'n newid yn gyflym.
 
Bydd y digwyddiad yn cael ei arwain gan Arbenigwyr ECVET a bydd yn gofyn rhai cwestiynau perthnasol, gan gynnwys:

  • Pa mor bwysig yw rhyngwladoli mewn addysg a hyfforddiant?
  • Faint o bwyslais rydyn ni'n ei roi ar ddatblygu sgiliau pobl?
  • Pa mor ystyrlon yw symudedd dysgu rhyngwladol?
  • Sut mae dysgu trwy symudedd rhyngwladol yn cael ei gydnabod yn benodol?
  • Sut allwn ni ddarparu Symudedd SMaRT?

 
Pwy ddylai fynychu? Mae'r gweithdy hwn wedi'i dargedu at staff yng Nghymru sy'n ymwneud â symudedd tramor ar gyfer dysgwyr galwedigaethol a phrentisiaid yn y sector sgiliau.

Cadwch eich lle AM DDIM nawr ecvet.experts@ecorys.com

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar 26 Tachwedd ar gyfer yr hyn sy'n addo bod yn ddigwyddiad diddorol a defnyddiol. Cysylltwch â Rheolwr Prosiect Ewropeaidd a Rhyngwladol ColegauCymru, Siân Holleran gydag unrhyw gwestiynau.

Date and Time
Add to Calendar
eventbrite-booked.png

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.