Prosiect yn edrych ar systemau olrhain Graddedigion VET ledled Ewrop. Yn ystod ein prosiect rydym wedi edrych yn arbennig ar 6 ardal neu wlad sy'n edrych ar sut yn union y mae eu systemau'n gweithio ac yn gweithredu, ac i ba raddau y defnyddir y wybodaeth hon wrth wneud penderfyniadau.

 

  • Ymweliad llwyddiannus â Dulyn ym mis Rhagfyr 2019
  • Ymweliadau wedi'u cynllunio i'r 5 gwlad arall, gan ddechrau gyda'r Iseldiroedd ym mis Mawrth 2019, ond mae'r rhain wedi'u canslo oherwydd y sefyllfa bresennol
  • Ar hyn o bryd rydym yn trefnu ein cyfarfodydd yn ddigidol, gydag ymweliad rhithwir llwyddiannus ag Awstria, a mwy i'w gwblhau dros fisoedd yr haf
     

 

Amser rhedeg

1af Ebrill 2019 - 31ain Mawrth 2021

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.