EU Flag.png

Mae prosiect EQAVET yn edrych ar systemau olrhain Graddedigion VET ledled Ewrop. Yn ystod ein prosiect rydym wedi ymweld neu gyfarfod â 6 gwlad neu ranbarth yn Ewrop yn edrych ar sut yn union mae eu systemau yn gweithio ac ar ba lefel, boed yn genedlaethol, fesul darparwr neu’r ddau.

Y chwe gwlad sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith ymchwil yma yw Iwerddon, yr Eidal, Yr Iseldiroedd, Sbaen, Groeg ac Awstria. 

Buom yn ffodus i gael ymweliad llwyddiannus â Dulyn ym mis Rhagfyr 2019 ond ers hyn, bu rhaid trefnu gweddill ein cyfarfodydd yn ddigidol, gydag ymweliadau rhithiol i’r pum gwlad arall.

Rydym hefyd wedi bod yn trafod gyda rhanddeilliaid yng Nghymru i weld pa fathau o systemau gallai weithio yng Nghymru a pa heriau a llwyddiannau sy’n dod o’r system bresennol.

 

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth am system olrhain Graddedigion VET, cysylltwch â'r Rheolwr Prosiect, Nia Brodrick

 

Amser rhedeg

1af Ebrill 2019 - 31ain Mawrth 2021

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.