conwy 2.jpg

Galluogi Adnewyddu: Addysg Bellach a Datblygu Dinasyddiaeth, Galwedigaethau a Chymunedau Busnes Gwell yng Nghymru

Adroddiad ymchwil annibynnol gan ColegauCymru sy'n rhoi rhai safbwyntiau syfrdanol ar ddyfodol addysg bellach yng Nghymru. 
 
Mae'r Adroddiad yn ymdrin â themâu gwell dinasyddiaeth, galwedigaethau a chymunedau busnes. Mae'r camau a awgrymir yn seiliedig ar sut y gallai addysg bellach ddefnyddio ei arbenigedd addysgol a sefydliadol i gynorthwyo i ddiwygio'r galw am lafur.

Mae angen penodol am rôl fwy gweithredol wrth adeiladu galwedigaethau newydd ac i fod yn chwaraewr gweithredol wrth ddod â'r holl chwaraewyr perthnasol at ei gilydd i helpu i adfywio a chryfhau cymunedau busnes lleol. 

Darllenwch yr Adroddiad 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.