Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Faceless young female writing.png

Blaenoriaethau strategol am y chwe mis cyntaf; a blaenoriaethau tymor hir

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig y Senedd
Dyddiad Cyflwyno: 1 Medi 2021

Mae ColegauCymru yn galw ar y Pwyllgor newydd i ystyried effaith bil y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) ac ailedrych ar ymholiadau'r Pwyllgor blaenorol i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ac Ymchwil ac Arloesi.

Dros y tymor hir, hoffai ColegauCymru i'r Pwyllgor edrych ar y farchnad lafur lleol a chydlynu sgiliau, gan adeiladu ar ein hadroddiad Galluogi Adnewyddu: Addysg Bellach a Datblygu Dinasyddiaeth, Galwedigaethau a Chymunedau Busnes Gwell yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.