Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol

Male hands with pen and paper.png

Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 15 Gorffennaf 2021

Yn ein hymateb, cefnogodd ColegauCymru yn fras y weledigaeth, y pwrpas, y gwerthoedd a’r gweledigaeth hyd at 2030. Codwyd nifer o faterion gennym a galw am ddull cydlynol o fynd i’r afael â hiliaeth ar draws y sector addysg, yn hytrach na thrin ysgolion, addysg bellach, ac addysg uwch. fel sectorau gwahanol gyda nodau unigol. Fe wnaethom hefyd dynnu sylw at yr angen am well data ar gyfer y sector Addysg Bellach ac ystyried Cynllun 10 Pwynt y Grŵp Arweinyddiaeth Du fel rhan o hyn.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.