Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol

Male hands with pen and paper.png

Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol: Cymru Wrth-hiliol

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 15 Gorffennaf 2021

Yn ceisio barn am gynllun gweithredu cydraddoldeb hiliol a fydd yn helpu i wneud Cymru'n wrth-hiliol erbyn 2023.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.