Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Senedd: Y Pwyllgor Cyllid
Dyddiad Cyflwyno: 1 Mai 2022

Tynnodd ColegauCymru sylw at rai o’r heriau a wynebir gan y sector Addysg Bellach mewn perthynas â’r newid o gronfeydd yr UE i Gronfa Ffyniant Gyffredin newydd Llywodraeth y DU. Rhaid canolbwyntio’n allweddol ar barhau i gefnogi unigolion i uwchsgilio, dechrau gwaith ac atal pobl ifanc yn arbennig rhag ymddieithrio o gyflogaeth, addysg a hyfforddiant.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.