Cymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig

sportsgroup.jpeg

Ymateb Ymgynghori

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Dyddiad Cyflwyno: 18 Mawrth 2022

Tynnodd ColegauCymru sylw at nifer o enghreifftiau o sut mae’r sector Addysg Bellach yn cefnogi chwaraeon a gweithgareddau corfforol mewn ardaloedd difreintiedig, a chyfeiriodd at rai o’r heriau sy’n ymwneud â chasglu a dadansoddi data, ac awgrymodd archwiliad o gyfleusterau chwaraeon a hamdden.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.