Fforymau Lles Actif Rhanbarthol – Dyddiadau i'w Nodi

Climbing 4.jpg

Yr hydref hwn bydd ColegauCymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn edrych ar y camau nesaf ar gyfer Lles Actif. 

Gyda chefnogaeth ymchwil ddiweddar a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwell iechyd meddwl mewn addysg bellach, bydd y fforymau’n cynnwys staff a dysgwyr o golegau ochr yn ochr â rhanddeiliaid o’r sectorau lles a chwaraeon.

Bydd mynychwyr yn cael yn dysgu mwy am les actif ac yn cael y cyfle i gyfrannu at ddatblygiad y dyfodol. Mae themâu allweddol yn cynnwys gwneud y cysylltiad rhwng gweithgareddau a lles; newid diwylliannol a datblygu gweithlu mwy gwydn yn y dyfodol; a nodi cyfleoedd i gydweithio â cholegau addysg bellach ynghylch lles actif. 
  
* Dyddiadau i'w nodi * 
  
Gogledd Cymru 18 Hydref 2022
Campws Glannau Dyfrdwy
Coleg Cambria 

Gorllewin Cymru 20 Hydref 2022
Campws y Graig, Llanelli 
Coleg Sir Gar / Coleg Ceredigion 
  
De Cymru 25 Hydref 2022
Academi STEAM 
Coleg Penybont
 
Gwybodaeth Bellach

Gwahoddiadau i ddilyn ond yn y cyfamser, cysylltwch â'n tîm am fanylion pellach neu i gael eich ychwanegu at ein rhestr ebost.

Rob Baynham Rheolwr Prosiect Lles Actif a Chwaraeon 
Rob.Baynham@ColegauCymru.ac.uk

Charley Green Cynorthwy-ydd Gweinyddol 
Charley.Green@ColegauCymru.ac.uk 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.