Consultation proforma: Gweithredu diwygiadau addysg

Classroom.jpg

Ymateb Ymgynghori

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Dyddiad Cyflwyno: 31/12/2025

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Senedd wedi lansio ymgynghoriad dros dymor cyfan y Senedd ar gyfer yr ymchwiliad i weithredu diwygiadau addysg.

Tynnodd ColegauCymru sylw at faterion yn ymwneud â’r cymwysterau newydd sy’n cael eu datblygu fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru a nododd y cynnydd a wnaed o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Mae angen cyllid digonol ar y ddau faes i lwyddo.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.