Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
 1 Ebrill 2022

Amlygodd ColegauCymru amrywiaeth o faterion gan gynnwys her systemau casglu data gwahanol; yr anhawster o ganfod maint y broblem ar hyn o bryd; a'r angen i drin aflonyddu rhywiol gan gyfoedion fel rhan o becyn ehangach o faterion.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Dr Rachel Bowen, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Bowen@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.