Ymgynghoriad ar gyrff cyhoeddus ychwanegol sy’n ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant (Rhan 2) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 20 Hydref 2022

Rydym yn cytuno y bydd dyletswyddau CCAUC yn trosglwyddo i’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd ac yn cydnabod rôl y Comisiwn fel mecanwaith i sicrhau bod colegau’n cael eu dal yn atebol i’r nodau llesiant.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru, Rachel Cable, gydag unrhyw gwestiynau.
Rachel.Cable@ColegauCymru.ac.uk

 

 

 

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.