Cerrig milltir cenedlaethol pellach i fesur cynnydd ein cenedl

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno:
12 Medi 2022

Rhoesom ein barn ar gynigion ar gyfer gosod yr 2il don o gerrig milltir cenedlaethol i Gymru. Amlygwyd y rôl bwysig y gall y sector Addysg Bellach ei chwarae wrth symud gwerthoedd allweddol yn eu blaen gan gynnwys; annog ffordd iach o fyw, tlodi, gwirfoddoli, uwchsgilio ac ymgysylltu â chwricwlwm newydd Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.