Strategaeth Arloesi Ddrafft i Gymru

Classroom.jpg

Ymateb Ymgynghori

Llywodraeth Cymru
Dyddiad Cyflwyno: 15 Medi 2022

Tynnodd ColegauCymru sylw at yr angen am fwy o eglurder a chydlyniad yn yr amlinelliad o'r cyfeiriad strategol. Dylid sefydlu'r cysylltiad rhwng y Strategaeth Arloesedd a'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil a chytuno ar gyfeiriad yn y tymor byr.

Mae arloesi wedi'i adeiladu'n gynhenid ar risg a methiant wrth i wersi gael eu dysgu a chynhyrchion, prosesau neu wasanaethau ac ati yn cael eu haddasu, fodd bynnag nid yw'r strategaeth yn mynd i'r afael â'r agwedd hon ar arloesi heb unrhyw sôn am fethiant a fawr ddim cyfeiriad at risg yn y cyd-destun hwn. 

Gwybodaeth Bellach
 

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.