Ymchwiliad i effaith costau cynyddol

Senedd - Julian Nyča - CC BY-SA.jpg

Ymateb Ymgynghori

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol
Dyddiad Cyflwyno: 15 Medi 2022

Fe wnaethom dynnu sylw at effeithiau costau cynyddol ar gyfnewidfeydd rhyngwladol, chwaraeon a dysgu Cymraeg o fewn SABau. Yn gyffredinol, rydym yn pryderu efallai y bydd dysgwyr yn colli mas ar gyfleoedd fel ymweliadau rhyngwladol, wrth i gostau barhau i godi.

Gwybodaeth Bellach

Cysylltwch â Swyddog Polisi ColegauCymru, Amy Evans, gydag unrhyw gwestiynau.
Amy.Evans@ColegauCymru.ac.uk

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.