#PodAddysgu - Cyfres Podlediad i Gefnogi Addysgu a Dysgu yn y Sector Addysg Bellach

Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae ColegauCymru yn cyflwyno cyfres podlediad newydd #PodAddysgu. Mae’r gyfres yn cynnwys awgrymiadau byr addysgu a dysgu y gellir eu rhoi ar waith ar unwaith.  

Mae'r sesiynau 10 munud hyn yn cynnig awgrymiadau addysgu a dysgu ymarferol ar gyfer darlithwyr addysg bellach ac addysgwyr dysgu seiliedig ar waith, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac enghreifftiau o arfer gorau.

Bydd y podlediadau yn cael eu rhyddhau dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Gallwch gyrchu pob recordiad trwy'r darparwr podlediad o'ch dewis:

Mae'r recordiadau hefyd ar gael ar Hwb - chwiliwch am "PodAddysgu"

Peidiwch ag anghofio tanysgrifio i #PodAddysgu fel nad ydych chi'n colli allan ar y bodlediad nesaf! Mae pob podlediad yn cynnwys un o bum prif thema. Byddwn yn ychwanegu dolenni at bob podlediad wrth iddynt gael eu rhyddhau. Dyma'r penodau y byddwn ni'n eu rhyddhau dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf:

Gwydnwch

 • Developing resilience through active wellbeing Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Using Ted Ed talks in mental health education Coleg Cambria
 • Jamboard: Collaborative learning Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

Digidol  

 • Defnyddio meddalwedd llais Mote i gefnogi dysgu ac addysgu Grŵp Llandrillo Menai
 • Making use of screen recording software to support teaching and learning Grŵp Llandrillo Menai
 • Technoleg ac adnoddau Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Streamyard: The easiest way to create professional live streams Coleg Penybont
 • Defnyddio Comment Bank ar Google Classroom Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion
 • Effective and innovative use of the MS Teams chat feature Coleg y Cymoedd

Gwahaniaethu  

 • A big picture view of differentiation Coleg Gwent
 • Supporting digital learners through differentiation Coleg Catholig Dewi Sant
 • Striving for inclusion Coleg Sir Benfro

Addysgeg Safon Uwch

Dwyieithrwydd

 

Gwybodaeth Bellach

Gobeithio y cewch chi a'ch cydweithwyr werth yn y gyfres podlediad hon. Rydym yn croesawu cwestiynau ac adborth.
Os hoffech chi gysylltu, ebostiwch Lucy Hopkins neu Hannah Murray

Dilynwch Ni

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau.